Click through to visit رئيس الجامعة ، عمر الصبحييشرح وصفة النجاح : تصنيف جامعة سيدي محمد بن عبدالله ضمن أفضل 300 جامعة في إفريقيا.