Click through to visit الملتقى العلمي الأول بين جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس وجامعة القرويين : شراكة حقيقية متعددة التخ.